6.1.07 - (0)


The Shortwave Set - Casual Use
Volgens mij is dit een mooi praktijkvoorbeeld van een van de onderzoeken die in dit artikel over de psychologie van het muziekluisteren worden beschreven. Neurologische experimenten hebben laten zien dat je hersenen tijdens het luisteren verwachtingen creëeren op het gebied van tempo, ritme en melodie en dergelijke en geprikkeld worden, naar ik aanneem positief, als er spanning optreedt, als er op subtiele wijze van deze verwachtingen wordt afgeweken. Hier hoor je het intro van My Girl van Madness. Een echt, traditioneel, inleidend intro. Een paar piano-akkoorden die in een voorzichtig tempo je warm maken voor wat komen gaat. Een langgerekte saxofoonnoot die de spanning nog eens extra aanzet. Je bent er klaar voor. Het nummer kan beginnen. Maar vandaag even niet. Geen Suggs. En vooral geen vrolijke versnelling. Er komen drums bij, een zanger én een zangeres en glijsoul violen. Het wordt een heel ander nummer maar dat intro van My Girl blijft tot het eind als een aangename muzikale Tantaluskwelling hele andere dingen beloven. Psychologie is een mooi vak.

I'm From Rolling Stone: een nieuwe reality-serie op (de Amerikaanse) MTV over 6 jongens en meisjes die wedijveren om een baan als journalist bij (het legendarische Amerikaanse muziektijdschrift) Rolling Stone.

In De Praktijk, een galerie aan de Lauriergracht, vindt momenteel de tentoonstelling von Zamla Mina Mannar (& Ida) plaats met werk van 10 Zweedse kunstenaars waaronder Andreas Nilsson, bekend van bijvoorbeeld de visuele aankleding van de recente optredens van de Knife.


pining for the fjords
hringvegur
instagram
pop muzik
bandcamp
facebook
e-mail
rss

front
job de wit
polderlicht
gert verbeek
toekomst hervonden
i always have a song

blogger statistics